Adresa prevádzky

PM TEAM, s.r.o., Montážna 28,
Prievidza 971 01
Slovenská republika

Fakturačné údaje

PM TEAM, s.r.o., Odborárska 23
Bratislava 831 02
Slovenská republika

  IČO: 36 816 671, DIČ: 2022429354, IČ DPH: SK2022429354

  Tel.: +421 908 675 689 E-mail: cp@pmteam.sk, obchod@pmteam.sk

   IČO: 36 816 671, DIČ: 2022429354,
   IČ DPH: SK2022429354

   Tel.: +421 908 675 689
   E-mail: cp@pmteam.sk, obchod@pmteam.sk

   Adresa prevádzky

   PM TEAM, s.r.o., Montážna 28,
   Prievidza 971 01
   Slovenská republika

   Fakturačné údaje

   PM TEAM, s.r.o., Odborárska 23
   Bratislava 831 02
   Slovenská republika

   Vedenie a personál
   riaditeľ spoločnosti
   Peter Trubinský

   +421 908 675 689
   trubinsky@pmteam.sk

   vedúci výroby hliník
   Ing. Peter Richter

   +421 918 818 055
   richter@pmteam.sk

   cenové ponuky
   Ing. Juraj Richter

   +421 907 845 544
   cp@pmteam.sk

   vedúci výroby plast
   Roland Kiss

   +421 905 858 771
   info@pmteam.sk

   cenové ponuky plast +fakturácie
   Andrea Straňovská

   +421 905 404 868
   stranovska@pmteam.sk

   Vedenie a personál
   riaditeľ spoločnosti
   Peter Trubinský

   +421 908 675 689
   trubinsky@pmteam.sk

   vedúci výroby hliník
   Ing. Peter Richter

   +421 918 818 055
   richter@pmteam.sk

   cenové ponuky
   Ing. Juraj Richter

   +421 907 845 544
   cp@pmteam.sk

   vedúci výroby plast
   Roland Kiss

   +421 905 858 771
   info@pmteam.sk

   cenové ponuky plast +fakturácie
   Andrea Straňovská

   +421 905 404 868
   stranovska@pmteam.sk