PM TEAM sa hneď od začiatkov výroby a montáže plastových a hliníkových okien na Slovensku radí k prvým  firmám regiónu Hornej Nitry. Firma PM TEAM bola založená v roku 2006 v Nitrianskom Rudne, kde pôsobila 7 rokov. V roku 2012 spoločnosť  expanzia výroby posunula do prenajatých priestorov v Prievidzi a následne v roku 2020 do novovybudovaných vlastných priestorov na Montážnej ulici č. 28 v Prievidzi
Pôsobenie PM TEAM v nových výrobných a obchodných priestoroch, za využitia najmodernejších výrobných  technológií, vedie spoločnosť k zodpovednosti za životné prostredie a teda aj k zanechaniu pozitívnej ekologickej stopy, čo sa odzrkadľuje v dôslednej  separácii odpadov  pri výrobe nami ponúkaných výrobkov.

Stovky realizácií rodinných a bytových domov, polyfunkčných a priemyselných budov, zimných záhrad odrážajú zodpovedný prístup našich pracovníkov pri výrobe a montáži našich produktov.

Uvedený postoj je vtlačený pečaťou kvalitatívnych  vlastností výrobkov vyrábaných PM TEAM,  ako sú ÚSPORA ENERGIE, NADČASOVÝ DIZAJN, BEZPEČNOSŤ, EKOLÓGIA, KOMFORT…

Keďže  PM TEAM je rodinnou firmou jej hlavným cieľom aj v súčasnosti sú kvalitné výrobky,  korektné vzťahy medzi zamestnancami ako i  vo vzťahu k obchodným partnerom.

Úspora energie

Izolácia zvuku

Priepustnosť svetla

7 ročná záruka

Ekologický materiál

Nadčasové dizajny